Terug naar overzicht

5 ideeën voor jouw retrospective

Binnen Agile werken teams met sprints, en aan het einde van iedere sprint wordt teruggeblikt: een retrospective. Er wordt in deze retro (zo wordt een retrospective afgekort) gereflecteerd op het proces, de werkwijze en alle onderlinge relaties. Na deze retro weet iedereen wat er beter kan en staan alle neuzen weer dezelfde kant op. Er zijn bepaalde spellen en methodieken ontwikkeld om deze retro’s zo efficiënt en bovenal leuk mogelijk te maken.

1. De BSV Retro 

In de BSV retro wordt het bord/de boot in drie delen verdeeld. Gaan we Bakboord (werkt niet goed), Stuurboord (werkt een beetje) of Volle bak vooruit (werkt heel goed)? Het team verzamelt alle ervaringen en verbeterpunten van de afgelopen sprint, waarna deze in de juiste categorie worden geplaatst. Na het plaatsen is er voldoende ruimte om deze punten uitgebreid te bespreken.

2. Rond de Motor retro

In een boot staat de motor centraal, zonder kom je natuurlijk niet zover. Deze motor heeft vier zijden, die ieder weer een een categorie weergeeft.

  • Wat gaat er goed en blijven we doen? (Voorzijde)
  • Wat kunnen we verbeteren? (Rechterzijde)
  • Wat doen we nu, maar draagt niet bij aan ons doel? (Linkerzijde) 
  • Wat doen we nu nog niet, maar kunnen we wel doen om ons doel te halen? (Achterzijde)

Ook hier worden alle punten op een Post-it geschreven, waarna ze in de juiste categorie worden gezet. Na het maken van deze visuele weergave worden alle punten uitgebreid besproken.

3. De Sloep met Anker retro

Deze retro is wat beknopter, maar daardoor niet minder effectief. Op het bord wordt een boot getekend die wordt afgeremd door een anker (hier worden ook direct de tekenskills op de proef gesteld..). Vervolgens wordt er weer met post-its gewerkt, echter wordt er nu onderscheid gemaakt tussen maar twee zaken: zaken die de werkzaamheden afremmen en die ze doen versnellen. Ook hierna volgt een uitgebreide discussie.

4. De After-Covid Future Retro

Om een frisse blik op de toekomst te creëren, is het van belang om de afgelopen periode met zijn allen af te sluiten. Het was nou eenmaal niet de fijnste periode uit ons werkzame leven. Laat daarom ieder teamlid vertellen hoe hij zich voelt na afgelopen periode, samengevat in één woord. Noteer al deze woorden op een flip-over. Wanneer alle woorden erop staan, gebruiken we waarom-vragen om tot de kern te komen van deze gevoelens. Waarom voelen zij zich zo als ze terugblikken en nog belangrijker: hoe gaan we dat gevoel ombuigen zodat we positief de toekomst in gaan? Het is belangrijk dat álle werknemers zich hierna gehoord voelen, en dat er met zijn allen een plan is gemaakt voor de toekomst. 

5. De Standaard Retro 

En tot slot: de standaard retro. De standaard retro behandelt precies wat er van belang is. We starten altijd met een positieve vraag om zo een goede mindset te creëren. Door vier vragen te beantwoorden ontstaat er een duidelijk beeld over wat er is gebeurd en welke acties we in de toekomst moeten nemen.

  • Wat hebben we goed gedaan?
  • Wat hebben we geleerd?
  • Wat doen we voortaan anders?
  • Wat begrijpen we nog steeds niet?

Ben je op zoek naar een écht unieke manier voor jouw retrospective? Neem dan contact met ons op voor de teambuilding sloep. Een unieke manier om samen terug te blikken en een hele hoop lol gegarandeerd!